Beatrix snapt het internet nog steeds niet

Vandaag sprak ons aller Beatrix ons haar kerstwens toe. Leek het nou zo of had ze het nou echt over Twitter?! (foto ANP)

De kersttoespraak stond in het teken van contact en naastenliefde. Ze sprak over de individualisering van de mens en hoe het contact met ons naasten als buren, wijkgenoten en Jan Modaal in het winkelcentrum wordt ontweken. De Volkskrant was er snel bij en zette de hele toespraak binnen no-time online.  Binnen die verloedering van contact zijn online communicatiemiddelen een oorzaak volgens de majesteit. Het gaat met name om de volgende twee passages:

Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving. Men kende elkaar. Maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben voor de naaste. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ‘wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt.

Beatrix was nog niet klaar met de online wereld. Dit volgde een paar alinea’s later:

De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar ze blijven op ‘veilige’ afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde.

Mijn bescheiden en verre van vorstelijke mening is dat onze koningin een erg eenzijdige blik op het internet heeft. Als ik naar mijn situatie kijk hoeveel online contacten ik uiteindelijk offline ontmoet heb. Hoeveel interessante mensen ik online heb leren kennen die mijn wereld en denkbeelden verrijkt hebben. Hoe online media onderdrukte oppositie in Iran een platform boden om te communiceren. Op dit moment praten honderden mensen online met elkaar over wat u net gezegd heeft. Anoniem schreeuwen wordt ook online afgekeurd en net als offline hoef je er niet naar te luisteren. Online stelt mensen in staat contacten beter te onderhouden. Offline contact blijft ook voor mij de belangrijkste vorm, maar is anno 2010 onlosmakelijk verweven met online contact. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Als ik u was zou ik zeker ingaan op de uitnodiging van @Slijtermeisje, misschien dat u het volgend jaar kerst dan heel anders ziet.


3 comments on “Beatrix snapt het internet nog steeds niet

  1. Sluit me bij Nabil aan. Kernachtig.
    Ik zou zeggen ga samen met ‘het meisje van de slijterij’naar de majesteit en leg het haar nog 1 keer uit……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *