Paper: leiden profielformats in sociale media tot een reductie van persoonlijke identiteit?

Zo! Een lekker lange titel voor mijn eerste paper waarbij ik het aandurf het online te publiceren.Natuurlijk is er op mijn studieblog al het een en ander verschenen over mijn studie Nieuwe Media & Digitale Cultuur, maar bij deze dacht ik: ‘die gaat op de website’. Dit paper gaat over de reductie van persoonlijke identiteit door de profielformats van sociale media, het schoolvoorbeeld hiervan is natuurlijk Facebook. Waar blijft er van persoonlijke identiteit over als we het moeten reduceren tot iets wat op een computer gerepresenteerd kan worden? Wat als het ‘conformeren aan’ het ‘vormen van’ vervangt…

Dat en meer lees je in dit paper. Uiteraard sta ik open voor kritiek. Het standpunt in dit paper is niet per definitie het mijne, maar het leek mij interessant om dit thema vanuit dit (op het eerste gezicht vrij technologisch deterministische) standpunt te redeneren. Val mij dus niet aan met dingen als ‘Wat een onzin, je hebt dit zelf in de hand’, maar kom met kritiek waarom het eventueel niet zou kloppen of bij lange na niet toereikend is. Daar worden we allemaal slimmer van! En ja Full Screen-mode is de enige leesbare optie.

One comment on “Paper: leiden profielformats in sociale media tot een reductie van persoonlijke identiteit?

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply