Robots en de toekomst van werk

Bovenstaande woorden vatten een kwestie samen die pas sinds 29 september de aandacht krijgt waar het al een tijd recht op heeft. Toen tekende minister Asscher (SZW) op het SZW congres in Den Haag de contouren van een “gitzwart scenario”, met als doel de discussie over dit onderwerp alvast aan te trappen

Het scenario beschreef  de toekomst van werk, de toenemende automatisering en de mogelijk gemarginaliseerde rol van de mens. Automatisering neemt steeds meer banen over. Waar dit vroeger beperkt bleef tot zogenaamde ‘blue collar jobs’, verschuift deze trend steeds sneller naar ‘white collar jobs’ waarin cognitieve, maar repetitieve banen het nieuwe doelwit zijn. De veel geciteerde Oxford study laat zien dat 47% procent van de banen in de US op de tocht staan.

infographicrobots

Technologische vooruitgang als business as usual? Technologie schept altijd nieuwe banen toch? Dat klopt. Historisch gezien. Ik betwijfel echter of het gat tussen de huidige skillset en de voornaamste skillset van de toekomst (programmeren) niet al te groot is. Achterstand is er om in te halen, maar hoeveel generaties hebben we daarvoor nodig vraag ik mij af.

The Economist geeft inzicht in waar alle cijfers vandaan komen, welke rol kapitalisme speelt in deze trend (misschien wel veel meer dan de technologie an sich) en welke slag het onderwijs moet maken. Dat laatste is misschien het belangrijkst. We leerden lezen en schrijven, maar we gebruiken (lezen) de hele dag door software en hebben geen idee hoe die werkt (schrijven).

Leave a Reply